Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 1: Actieve voorbereiding op ouder worden

Een goede voorbereiding op ouder worden helpt ouderen om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen wonen waardoor er minder druk op de professionele zorg komt. Onze opdracht als VVT-organisaties hierin:

  • In samenwerking met gemeente, zorg, welzijn en andere ketenpartners prikkelen we ouderen zich voor te bereiden op hun toekomst. We bespreken de verantwoordelijkheden die de mensen zelf hebben in het organiseren van (toekomstige) zorg. En managen verwachtingen over beschikbaarheid van zorg en de mogelijkheden.

  • We zetten, ook met behulp van digitale instrumenten, in op preventie van gezondheidsklachten en werken daarin samen met de ketenpartners.

  • We adviseren de (toekomstige) cliënt over mogelijkheden en passende zorg.

Projecten

Project Langer Actief Thuis (gebaseerd op reablement)

Het programma Langer Actief Thuis (LAT) is gebaseerd op de principes van ‘reablement’. De aanpak heeft als doel het functioneren van mensen te versterken en vaardigheden (weer) aan te leren. LAT is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te laten functioneren. Deze benadering vraagt een andere manier van denken van medewerkers en ouderen. In plaats van ’zorgen voor’ ligt bij het programma LAT de nadruk op ‘zorgen dat’.

Bewustwordingscampagne Tijd voor een ander verhaal

Ouderenzorgorganisaties in Midden- en West-Brabant brengen met de campagne ‘Tijd voor een ander verhaal’ de bewustwording bij (toekomstige) ouderen, mantelzorgers, medewerkers en stakeholders op gang dat de huidige zorg voor ouderen niet langer houdbaar is. Met als uiteindelijke doel dat ieder die het echt nodig heeft kan blijven rekenen op zorg.

Project Mantelzorgondersteuning

Uitgangspunt van het project Mantelzorgondersteuning is de behoefte van mantelzorgers in de regio om, samen met de naaste met dementie, zo lang mogelijk verantwoord thuis te kunnen blijven wonen

Overige actielijnen