Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 1: Actieve voorbereiding op ouder worden

Een goede voorbereiding op ouder worden helpt ouderen om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen wonen waardoor er minder druk op de professionele zorg komt. Het blijkt dat ouderen dat onvoldoende doen en onrealistische verwachtingen hebben bij de mogelijkheden van de zorg. In de regio gaan we het gesprek aan met toekomstige cliënten.

  • In samenwerking met gemeente, zorg, welzijn en andere ketenpartners prikkelen we ouderen zich voor te bereiden op hun toekomst. We bespreken de verantwoordelijkheden die de mensen zelf hebben in het organiseren van (toekomstige) zorg. En managen verwachtingen over beschikbaarheid van zorg en de mogelijkheden.

  • We zetten, ook met behulp van digitale instrumenten, in op preventie van gezondheidsklachten en werken daarin samen met o.a. huisartsen.

  • We adviseren de (toekomstige) cliënt over mogelijkheden en passende zorg.

Projecten

Project Langer Actief Thuis (gebaseerd op reablement)

In Scandinavië wordt al langere tijd gewerkt met het concept Reablement. Deze aanpak heeft als doel het functioneren van mensen te versterken en vaardigheden (weer) aan te leren. Het is in Scandinavië een verplichting die overheden met burgers aan gaan: de overheid zet zich intensief in voor deze hulp, waarbij de kwetsbare burger zich inspant voor zelfredzaamheid. Het is in Denemarken zelfs een voorwaarde voor langdurige zorgaanspraken. Binnen een aantal organisaties voeren we met ergo- en fysiotherapeuten een onderzoek en experiment uit op het gebied van reablement.

Overige actielijnen