Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 1: Actieve voorbereiding op ouder worden

Een goede voorbereiding op ouder worden helpt ouderen om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen wonen waardoor er minder druk op de professionele zorg komt. Onze opdracht als VVT-organisaties hierin:

  • In samenwerking met gemeente, zorg, welzijn en andere ketenpartners prikkelen we ouderen zich voor te bereiden op hun toekomst. We bespreken de verantwoordelijkheden die de mensen zelf hebben in het organiseren van (toekomstige) zorg. En managen verwachtingen over beschikbaarheid van zorg en de mogelijkheden.

  • We zetten, ook met behulp van digitale instrumenten, in op preventie van gezondheidsklachten en werken daarin samen met de ketenpartners.

  • We adviseren de (toekomstige) cliënt over mogelijkheden en passende zorg.

Projecten

Project Langer Actief Thuis (gebaseerd op reablement)

Het programma Langer Actief Thuis (LAT) is gebaseerd op de principes van ‘reablement’. De aanpak heeft als doel het functioneren van mensen te versterken en vaardigheden (weer) aan te leren. LAT is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te laten functioneren. Deze benadering vraagt een andere manier van denken van medewerkers en ouderen. In plaats van ’zorgen voor’ ligt bij het programma LAT de nadruk op ‘zorgen dat’.

Bewustwordingscampagne

De huidige zorg voor ouderen is op korte termijn niet meer haalbaar. Het aantal ouderen neemt toe. Zorgvragen worden complexer. Er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te bieden. We staan op een kruispunt. Er moet iets veranderen. Niet alleen in de ouderenzorg, maar in de hele samenleving. Het vraagt lef en actie van ons allemaal om er straks te zijn voor ouderen die ons écht nodig hebben. Geen leuk, maar wel reëel nieuws.  

Project Mantelzorgversterking

Uitgangspunt van het project Mantelzorgversterking is dat ouderen en mantelzorgers in de regio behoefte hebben, samen zo lang mogelijk verantwoord thuis te wonen. Hiervoor is toegang tot betrouwbare, up-to-date informatie over ‘gezondheidszorg en welzijn’ nodig. Een wegwijzer, een online platform, vertrekkend vanuit de vraag van de oudere.

Overige actielijnen