Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 5: Toepassen van technologie en benutten van data

Ouderen thuis en in de verpleeghuizen hebben steeds zwaardere en complexe zorgvragen. De zorgvraag zal specialistischer worden, ook in de thuiszorg. We versterken de inzet van thuiszorg door specialistische kennis van wijkverpleegkundigen en de inzet van technologische toepassingen. Het inzetten van zorgtechnologie, als ook het benutten van data, is redelijk nieuw in de ouderenzorg. Medewerkers en cliënten moeten daar vertrouwd mee raken. Het vereist visie, commitment en volharding om technologie en data natuurlijke en geïntegreerde onderdelen te laten zijn van het werk. Van zowel bestuurders, managers als zorgmedewerkers.

  • We zien technologie en innovatie als een welkome aanvulling op het werk.

  • We maken gebruik van technologie, zodat medewerkers meer tijd hebben voor persoonsgerichte zorg.

  • We wisselen bestaande kennis uit en schalen op daar waar mogelijk. We experimenteren gezamenlijk met de inzet van nieuwe technologie en trekken ook samen op richting derden/leveranciers.

  • We benutten data om verantwoorde beleidsbeslissingen met elkaar te nemen en de zorg en het zorgproces te optimaliseren.

Projecten

Anders Werken in de Zorg West-Brabant

Binnen het programma Anders Werken in de Zorg West-Brabant willen we in hoog tempo met nieuwe en bestaande technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Ons doel: de kwaliteit van zorg verbeteren, ondanks het groeiend aantal ouderen en de arbeidsmarktproblematiek waar de sector mee te maken heeft. Dit doen we door op kleine schaal technologie te introduceren in pilotvorm, om vervolgens in te zetten op verdere opschaling en en te zorgen voor een structurele uitwisseling van kennis en ervaring tussen deelnemende organisaties. 

Overige actielijnen