Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 4: Regionaal organiseren van goed werkgeverschap

Nieuwe medewerkers aannemen, behoud van medewerkers, een aanvaardbare werkdruk en goed werkgeverschap zijn vereisten om goede zorg in stand te kunnen houden.

  • We zetten de juiste medewerkers op de juiste plaats in door onder andere functiedifferentiatie.

  • We organiseren flexibel onderwijs, met kansen voor zij-instromers en vernieuwend praktijkonderwijs.

  • We organiseren bredere inzetbaarheid van medewerkers over de organisatie- en sectorgrenzen heen.

  • We investeren in het verminderen van de (regionale) uitstroom van medewerkers.

  • We stimuleren medewerkers zich professioneel te ontwikkelen, kennis op te bouwen over complexe zorgvragen, te vernieuwen en zich technologische innovaties toe te eigenen.

  • We ontwikkelen methodieken en instrumenten voor behoud en instroom van medewerkers.

Projecten

Project Procesoptimalisatie

Het efficiënt inrichten van werkprocessen vermindert de werkdruk, verhoogt de productiviteit en het werkgeluk. En vooral: de vrijgespeelde tijd wordt direct aan cliënten besteed. We creëren binnen dit project een cultuur van continu verbeteren. En ontwikkelen een toolkit die in actieve samenspraak met medewerkers wordt ingezet.

Project COVID-19 nazorgprogramma

Het COVID nazorgprogramma biedt zorgteams begeleiding bij het herkennen en verwerken van de stress ten gevolge van het werken in een traumatische COVID-19 periode. De aanpak is gestoeld op de aanpak van de debriefings van defensie en is door bestuurders, Waardigheid en trots in de regio, Vidacto en neuroCare Group vertaald naar een aanpak voor de zorg.

Project SwitchZ

Doel van SwitchZ is het aantrekken en opleiden van zij-instromers om hen via een verkorte leerroute (op maat) een erkend diploma te laten behalen op MBO-niveau. Leerlingen kunnen het hele jaar starten. Afhankelijk van competenties wordt de duur van de opleiding vastgesteld. Er wordt een gevarieerde leer-werkomgeving ingericht en zij-instromers ontvangen bij aanvang van de studie een salaris en baangarantie.

Zie website voor meer informatie.

Project RITZ

Het project RITZ (Regionale Inzet Tijdelijke Zorg) is een unieke samenwerking tussen zorgorganisaties Thebe, De Wever, Mijzo en St. Franciscus op het gebied van personele inzet. Door samen te werken en gebruik te maken van de capaciteit die regionaal beschikbaar is, helpen de zorgorganisaties elkaar. Met de tijdelijke inzet van collega’s bij een andere locatie of organisatie in de regio kunnen openstaande diensten in het rooster worden ingevuld. Zo ‘ritzen’ zij als het ware de roosters dicht. Via een digitaal platform kunnen planners diensten uitzetten die ze via de normale route niet ingevuld krijgen. In een app zien medewerkers welke, voor hun functieniveau passende, diensten openstaan. Door een dienst te ‘liken’ kunnen zij zich hiervoor aanmelden. Medewerkers zijn vrij om te kiezen óf ze extra willen werken, waar, wanneer en hoe vaak.

Project Versterken van Vitaliteit

Behoud van medewerkers is in deze tijd van krapte meer dan ooit van belang. Zorgmedewerkers zijn vaak zelf ook mantelzorger en vinden het lastig om grenzen te stellen. De balans werk-privé staat onder druk. Een steeds groter deel van het personeelsbestand is ouder dan 55 jaar. Het is onze ambitie medewerkers vitaal te houden door hen inzicht te geven in hun fysieke en mentale vitaliteit. En door hen te faciliteren om de regie op hun welbevinden en daarmee werkvermogen te versterken.

Overige actielijnen