Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 4: Regionaal organiseren van goed werkgeverschap

Nieuwe medewerkers aannemen, behoud van medewerkers, een aanvaardbare werkdruk en goed werkgeverschap zijn vereisten om goede zorg in stand te kunnen houden.

  • We zetten de juiste medewerkers op de juiste plaats in door onder andere functiedifferentiatie.

  • We organiseren flexibel onderwijs, met kansen voor zij-instromers en vernieuwend praktijkonderwijs.

  • We organiseren bredere inzetbaarheid van medewerkers over de organisatie- en sectorgrenzen heen.

  • We investeren in het verminderen van de (regionale) uitstroom van medewerkers.

  • We stimuleren medewerkers zich professioneel te ontwikkelen, kennis op te bouwen over complexe zorgvragen, te vernieuwen en zich technologische innovaties toe te eigenen.

  • We ontwikkelen methodieken en instrumenten voor behoud en instroom van medewerkers.

Projecten

Project Medische Behandelcapaciteit

Mensen worden ouder, blijven langer thuis en de samenleving wordt meer divers. Complexe zorgbehoeften nemen daardoor toe. Tegelijkertijd is sprake van een krimpende beroepsbevolking. In de ouderenzorg is dit te merken aan het groeiende tekort aan zorgmedewerkers en specifiek aan specialisten ouderengeneeskunde. Een groot aantal ouderenzorgorganisaties in de regio West-Brabant heeft de krachten gebundeld om dit knelpunt gezamenlijk te analyseren, waarbij gekeken wordt naar toekomstbestendige oplossingen. 

Programma ZOHRA

In de ouderenzorg is sprake van vergrijzing en personeelskrapte en daarnaast heeft de afstemming van onderwijs en (zorg)praktijk het afgelopen decennium vele hobbels gekend. De urgentie is groot om samen op te trekken en tot een vernieuwde samenwerking en inrichting van het onderwijs te komen. De (toekomstige) ontwikkelingen in het zorglandschap en op de arbeidsmarkt vragen om versteviging van samenwerking tussen zorg en onderwijs om duurzaam (toekomstige) professionals op te leiden voor de toekomst. Daartoe dient ZOHRA, het programma onderwijsvernieuwing. 

Project B!NC

Het aantal zorgprofessionals dat hun arbeidscontract opzegt en als zzp’er gaat werken wordt steeds groter. De gevolgen hiervan zijn op verschillende terreinen voelbaar in veel ouderenzorgorganisaties: in financieel opzicht, op het vlak van de kwaliteit van zorg en de druk die het legt op vaste medewerkers. De wet- en regelgeving verandert, dit vraagt actie van zorgorganisaties en zzp’ers.

Overige actielijnen