Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Project Eigenwijks Brabantpark

Het doel van het project Eigenwijks Brabantpark is het realiseren van een veerkrachtige buurt. Waar mensen naar elkaar omkijken en op een positief gezonde wijze oud kunnen worden in een eigen woning. In deze buurt gaat ook nieuwbouw plaatsvinden die deze ontwikkeling faciliteert. 

Resultaten 2023 

  • Het project gebiedsontwikkeling Kangoeroestraat is gestart. In de gebiedsontwikkeling wordt vormgegeven aan toekomstbestendig wonen volgens de doelstellingen van Eigenwijks Brabantpark. Daarnaast worden in de nieuwbouw de behoeften vanuit de ontwikkeling van de community meegenomen. 

  • Er is gestart met de Eigenwijkse straat waarin één verpleegkundige en één maatschappelijk werker samen op zoek gaan naar de krachten in de wijk. Dit hebben ze gedaan met de Asset Based Community Development (ABCD) methode.

  • De eerste nieuwsbrief is verstuurd en het communicatieplan is opgesteld. 

  • Langer Actief Thuis (LAT) is opgestart. 

Vervolg 2024 

  • Uitvoeren van activerend buurtonderzoek. 

  • Uitbreiden en starten van het Eigenwijks team; financiering volgt de praktijk. 

  • Het ‘Alles op tafel spel’ wordt in de buurt ingezet. 

  • Organiseren van een informatiebijeenkomst over de gebiedsontwikkeling en de communityvorming.

Meer info en contact

Marian Frijters, Thebe