Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Bewustwordingscampagne Brabant Praat Over Morgen

Aanleiding 

De huidige zorg voor ouderen is op korte termijn niet meer haalbaar. Het aantal ouderen neemt toe. Zorgvragen worden complexer. Er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te bieden. We staan op een kruispunt. Er moet iets veranderen. Niet alleen in de ouderenzorg, maar in de hele samenleving. Het vraagt lef en actie van ons allemaal om er straks te zijn voor ouderen die ons écht nodig hebben. Geen leuk, maar wel reëel nieuws.  

Doel 

We creëren bij (toekomstige) ouderen en mantelzorgers de bewustwording dat de huidige zorg voor ouderen niet langer houdbaar is. Dit doen we met alle vier Noord-Brabantse zorgkantoorregio’s. Het doel is de doelgroep bewust te maken van de eigen mogelijkheden en rol in het welbevinden van en zorg voor ouderen.

Behaalde resultaten in 2023

De campagne Tijd voor een ander verhaal is op 31 december afgesloten.

  • De actielijnen uit de regiovisie zijn vertaald naar de strategie, beleid en concrete acties van elke organisatie. 

  • De samenwerking tussen partijen (binnen en buiten de sector) is versterkt, zodat zorg voor ouderen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. 

  • Partijen kennen en versterken elkaars initiatieven gericht op (preventie) van zorg voor ouderen. 

  • De dialoog is met zoveel mogelijk partijen gevoerd, door een samenwerking tussen gemeente, zorg en welzijn en andere ketenpartners. Goede initiatieven zijn gedeeld en verspreid.  

  • (Toekomstige) ouderen zijn geprikkeld om zich voor te bereiden op hun toekomst. Ze kennen hun verantwoordelijkheid in het organiseren van (toekomstige) zorg en het treffen van preventieve maatregelen. En hebben realistische verwachtingen over beschikbaarheid en mogelijkheden van zorg en welzijn.  

Acties en beoogde resultaten 2024

In 2024 richten we met 48 samenwerkende ouderenzorgorganisaties de blik buiten de organisaties en starten we de Brabant brede publiekscampagne Brabant Praat Over Morgen. Deze campagne past onder de paraplu van de landelijke campagne Praat vandaag Over Morgen. Doel van de bewustwordingscampagne is om met (toekomstige) ouderen, mantelzorgers, medewerkers en stakeholders, de dialoog, het maatschappelijk debat aan te gaan. Om bewustwording van de gezamenlijke verantwoordelijkheid in het vorm geven aan de (toekomstige) zorg voor ouderen op gang te brengen in Midden- en West-Brabant. 

Deelnemende organisaties 

Alle betrokken zorgorganisaties in de regio Midden- en West-Brabant  

Meer informatie en contact 

Jory Elshout, Jory.elshout@leyhoeve.nl 

 

"De theatervoorstellingen zijn het begin van iets heel moois, iets dat ertoe doet en betekenisvol is en zo nodig is voor de toekomst. Nu de volgende stap om nog meer mensen te bereiken om de urgentie voor de transformatie voelbaar te laten zijn voor velen. Alleen samen maken we impact!"