Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Een regionale visie op toekomstbestendige ouderenzorg

De manier waarop de zorg voor ouderen is georganiseerd, is al op korte termijn niet meer houdbaar. Het aantal ouderen neemt toe, de zorg wordt complexer en er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te bieden. Als samenleving staan we op een kruispunt. Er moet iets veranderen.

Wij - ouderenzorgorganisaties in West-Brabant - zijn ervan overtuigd dat we deze uitdagingen alleen in nauwe afstemming met alle maatschappelijke partijen aan kunnen gaan. Aan de hand van de regiovisie en bijbehorende actielijnen gaan wij dan ook in gesprek met landelijke, regionale en lokale partners. Uiteraard samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorgprofessionals. Om gezamenlijke beelden en taal te ontwikkelen. Om een kompas voor het actuele en toekomstig handelen te creëren. En om creatieve en duurzame oplossingen te vinden. Om zo de zorg voor kwetsbare ouderen te kunnen garanderen.


Actielijnen

Oud worden en oud zijn hoort bij het leven. Een goede voorbereiding op actief ouder worden, kan bijdragen aan een onbezorgde oude dag. Dat betekent tijdig voorsorteren op situaties die onvermijdelijk horen bij het ouder worden. Afremmen van de zorgvraag zien we als een van de oplossingen voor de toekomst. Door gezonder te leven en voorbereid zijn op de toekomst kunnen we zorgvragen en opnames voorkomen. Ook is het nodig ouderen en hun sociale netwerk bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid en verwachtingen te managen. 

Lees meer

Uit onderzoek blijkt dat ruim 80% van de Nederlanders vindt dat de bescherming en verzorging van ouderen niet alleen een probleem van zorgorganisaties is, maar van de hele samenleving (ActiZ, 2020). Deze maatschappelijke betrokkenheid - versterkt door COVID19 - willen we vasthouden. Van belang is dat (toekomstige) ouderen èn hun netwerk de juiste informatie en het juiste beeld hebben over wat we verstaan onder een zorgzame samenleving. En wat begrippen als zelfredzaamheid en samenredzaamheid betekenen voor de rol die ieder hierin kan en moet spelen. 

Lees meer

De groeiende zorgvraag leidt tot een grote druk op het gehele zorgsysteem. De grens van de inzet van professionele medische zorg is aan het opschuiven. Alleen in het laatste stadium van het ouder worden, waarin sprake is van complexe mentale en/of fysieke  problematiek, kan een beroep gedaan worden op professionele zorg thuis en eventueel in het verpleeghuis. De hervorming vraagt een brede cultuurverandering, zowel bij de ouderen zelf en hun netwerk, als bij zorg- en welzijnsprofessionals, (huis)artsen, beleidsmakers, ambtenaren en politici. 

Lees meer

Het aanbod van zorgmedewerkers is krap en zal door ontgroening nog meer afnemen. Willen wij kunnen rekenen op goed opgeleide en vitale zorgprofessionals, dan moeten wij - de organisaties - duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren mogelijk maken. Alleen samen met andere zorgorganisaties en het onderwijs kunnen we de handen die er zijn zo goed mogelijk benutten.

Lees meer

Het inzetten van zorgtechnologie en het benutten van data zijn niet meer weg te denken als we voldoende capaciteit en kwaliteit van zorg willen blijven bieden. En zorg betaalbaar, beschikbaar en dichtbij willen houden. Het gaat verder dan instrumenten en software. Het zijn slimme technologische vernieuwingen die gemak en verlichting opleveren voor zowel cliënten als medewerkers. En die bijdragen aan efficiënter werken en het voorspellen en mogelijk voor zijn van zorgbehoefte.

Lees meer