Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Situatieschets

Het beroep op de ouderenzorg is groot en wordt nog groter. We staan aan de vooravond van dubbele vergrijzing: de groep ouderen wordt groter en de gemiddelde leeftijd stijgt. Het aantal mensen met dementie verdubbelt en het aantal mensen met meerdere aandoeningen neemt toe. De vergrijzing gaat in West-Brabant sneller dan in andere delen van Nederland.

Het moet anders, liever vandaag dan morgen!

De maatschappelijk wens is om zorg en behandeling zo lang mogelijk thuis te bieden. Het aantal thuiswonende ouderen zal naar verwachting dan ook harder groeien dan het aantal ouderen in zorgcentra. Dit betekent dat de druk op de thuiszorg zal toenemen. Een belemmerende factor is dat er te weinig geschikt woningaanbod is waar de ouder wordende mens veilig kan blijven wonen. Ook is er een tekort aan woonvormen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis.

De zorgvraag stijgt ook doordat er veel (psycho)sociale problematiek in de regio is. Daarbij vergroot eenzaamheid de zorgvraag. Op de lange termijn verdubbelen de uitgaven voor de zorg. Tegelijkertijd met de toename van het aantal ouderen en de zorgvraag neemt het aantal werkenden en mantelzorgers af. In 2022 werd landelijk al een tekort van meer dan 60.000 medewerkers in de ouderenzorg vastgesteld. In 2031 zal het tekort aan zorgpersoneel naar verwachting oplopen naar 135.000 werknemers.

Onze conclusie: de huidige en toekomstige situatie is voor zorgprofessionals, ouderen en de samenleving niet houdbaar. Het moet anders en liever vandaag dan morgen!