Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Project mantelzorgversterking

Aanleiding

Voor toekomstgerichte ouderenzorg is het noodzakelijk dat de groeiende groep ouderen langer en zelfstandig in hun eigen woonomgeving kan blijven wonen. Hiervoor is een beweging ‘naar de voorkant’ noodzakelijk waarin ouderen en hun mantelzorgers meer zorgtaken zelf oppakken, dit langer vol houden en we professionele zorg uitstellen.

Er veel aanbod in de regio, gericht op versterking van de mantelzorger. Zowel vanuit VVT-organisaties als vanuit het sociaal domein, huisartsen, welzijnsorganisaties, stichtingen en ouderenbonden. Ook is er online en offline veel informatie over welzijn, gezondheid, hulpmiddelen en zorgtechnologie te vinden. Het aanbod is enorm, maar versnipperd, aanbodgericht en bereikt de mantelzorger vaak niet tijdig.  

Bekijk hier de video over het nieuwe platform >>

Uitgangspunten

 • we bundelen informatie die reeds beschikbaar is, en maken deze regionaal slim toegankelijk 

 • we doen dit voor, door en met ouderen en mantelzorgers

 • we houden rekening met mensen die minder digivaardig of taalvaardig zijn

 • als VVT organisaties zetten we onze expertise mbt ouderenzorg in

 • we institutionaliseren niet, wat de burger zelf kan doen

Doel

De doelen die we in dit project willen bereiken

 • De oudere en mantelzorger hebben toegang tot een online platform met actuele antwoorden op hun vragen. Hierdoor kunnen zij zorgtaken goed uitvoeren en hun leven en de zorg samen op een prettige, betekenisvolle manier vormgeven. Het streven hierbij is behoud van regie en verantwoordelijkheid.  

 • De professional heeft de mogelijkheid ouderen & mantelzorgers te verwijzen naar dit digitale platform. Hierdoor wordt de professional gefaciliteerd in zijn rol als verwijzer mbt (mantel)zorgen en behouden ouderen & mantelzorgers zelf regie en verantwoordelijkheid.

Beoogd resultaat

Het eindresultaat is een online platform waar ouderen en mantelzorgers informatie & inspiratie kunnen vinden. Dit platform versterkt regie, samenredzaamheid en draagkracht van ouderen in alle fases van hun klantreis.

Tijdens de ontwikkeling van dit platform bouwen we een brug tussen onder andere gemeenten, GGD, ziekenhuizen, huisartsen, welzijnsorganisaties, mantelzorgorganisaties en ouderenorganisaties. Deze regionale partners worden mede-eigenaar (inhoudelijk en financieel) van dit idee en promoten gebruik van het platform bij de burger.

Dit platform is

 • betrouwbaar & up-to date : gezamenlijk gevuld en goed bemand 

 • intuïtief, met goede zoekfuntie, laagdrempelig en op eigen tijd toegankelijk

 • persoonlijk: een digitale buddy neemt de oudere en mantelzorger mee ‘aan de hand’

 • een combinatie van tekst, praktische tools, links, filmpjes en eventueel een ontmoetingsplaats

Project resultaat 1 juli 2024

 1. Er is een prototype platform wat benut kan worden.

 2. Er zijn verbindingen gelegd met regionale partners om het platform vanuit gezamenlijkheid verder te ontwikkelen, financieren en dragen.

 "Dé start voor informatie, inspiratie en wegwijs bij gezond zelfredzaam ouder worden"

Deelnemende organisaties

Surplus, Mijzo, Maaswaarden, Thebe en Avoord 

Meer informatie en contact

Marieke Dooremalen, marieke@doormiddelvan.nl