Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Project Een zorgzame buurt

Aanleiding

We worden steeds ouder in Nederland. Hierdoor nemen zorgvragen toe en worden complexer. We kunnen dat niet allemaal opvangen met formele zorg en/of in een zorgomgeving. We hebben er simpelweg de mensen, middelen en ruimte niet voor. Maar hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat mensen langer gezond thuis kunnen wonen en wat kan de gemeenschap daarin betekenen? Hoe zet je de buurt in om samen te zorgen voor elkaar? In deze context is het project ‘een zorgzame buurt’ ontstaan. 

Doel

Het doel in de gehele keten is het voorkomen, beperken en uitstellen van een zorgvraag bij ouderen. Langer thuis wonen is hiervoor het uitgangspunt van de actielijn zorgzame samenleving. Iedereen doet mee en levert zijn bijdrage in de wijk waar men woont. Het doel van dit project is om het informele netwerk zo groot en sterk mogelijk te maken en het formele netwerk te beperken tot het hoogst noodzakelijke.

De VVT organisaties hebben, met hun samenwerkingspartners, een faciliterende en stimulerende rol bij het organiseren van welzijn en informele zorg. Er zijn concrete doelen opgesteld voor West-Brabant:

 • Kennis op gebied van zorgzame samenleving wordt gedeeld in de regio.

 • Lopende projecten en initiatieven zijn ondersteund.

 • Lokale samenwerking is gestart en/of geïntensiveerd en waar mogelijk geborgd.

Aanpak

 • Onderzoeken, analyseren en verwerken zorgzame samenleving projecten.

 • Kennis delen, sparren en verbinden lopende projecten en initiatieven.

 • De start van zorgzame buurt projecten in West-Brabant.

 • Samenwerking van het zorgdomein, sociaal domein en ruimtelijk domein.

 Behaalde resultaten in 2023

 • Het kennisdossier over regionale en landelijke projecten die actief of innovatief zijn op het gebied van het creëren van een zorgzame samenleving heeft in 2023 een update gehad.

 • De Buurtwerkgroep Oud West in Roosendaal is gerealiseerd. De buurtwerkgroep informeert, adviseert en communiceert over activiteiten die bijdragen aan samen zorgeloos leven voor jong en oud in de wijk en realiseert deze activiteiten.

 • Realisatie van het samenwerkingsmodel en de methodiek voor het opstarten van een buurtwerkgroep voor een zorgzame buurt in de vorm van een methodische box: de BuurtBox.

 • Onderzoek naar draagkracht is gedaan en commitment is gegeven door gemeente, woningcorporatie, zorgpartijen en welzijnspartijen om Project Zorgzaam Dorp Made in januari 2024 te laten starten.

Jaardoelen 2024

 • In Q3/4 van 2024 volgt een update van de projecten die zich bezighouden met het creëren van een zorgzame samenleving.

 • Project Oud West in Roosendaal afronden qua projectbegeleiding. St. Elisabeth biedt nog enige ondersteuning om de buurtwerkgroep verder op weg te helpen financieel zelfstandig te raken.

 • De BuurtBox inzetten bij project Zorgzaam Dorp Made met als doel deze methodisch door te ontwikkelen.

 • In januari 2024 ondertekening van het bestuurlijk commitment door de betrokken partijen (Gemeente Drimmelen, De Wijngaerd, Surplus Welzijn, SWO en Woonvizier).

 • De projectgroep start met visieontwikkeling, onderzoek, draagkrachtmeting en het organiseren van een inspiratiesessie voor Zorgzaam Dorp Made.

Deelnemende organisaties

St. Elisabeth, Thebe en Surplus

Deelproject Oud West: St. Elisabeth, Thuiszorg West-Brabant, WijZijn Traverse Groep, Alwel en Gemeente Roosendaal

Deelproject Made: De Wijngaerd

Meer info en contact

Danny Garland, projectleider Zorgzame Samenleving: danny.garland@wijzijn.nl