Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 2: De zorgzame samenleving

Langer thuis wonen is het uitgangspunt. Iedereen doet mee en levert een bijdrage. Eigenaarschap en autonomie van de cliënt zijn leidend bij het organiseren van de zorg. De cliënt en het netwerk organiseren die zorg die nodig is. Zij leveren een actieve bijdrage aan de gemeenschap. De opdracht voor ouderenzorgorganisaties hierin: het vervullen van een regierol, het mee organiseren en de burger helpen de zorg zo lang mogelijk thuis te organiseren. 

  • Ouderen en mantelzorgers nemen en krijgen regie over de eigen gezondheidsgegevens en het zorgproces.

  • We ondersteunen de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.

  • We organiseren educatie van de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van dementie en netwerkversterking.

  • We dragen samen met gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties zorg voor passende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis.

Projecten

Project Een zorgzame buurt

De bedoeling van een zorgzame samenleving is het informele netwerk zo groot en sterk mogelijk maken en het formele netwerk beperken tot het hoogst noodzakelijke. Met als doel ouderen zo lang en prettig mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit doen we door onderzoek te doen wat er aan zorgzame projecten in Nederland bedacht en/of gestart zijn. Deze in kaart brengen en juist dát specifieke ervan te gebruiken dat past in het DNA van de stad, dorp, wijk of buurt waar we in West-Brabant met een zorgzame buurt aan de slag gaan.

Project Community care à la Maria-oord

De maatschappelijke opgave is om zorg en behandeling zo lang mogelijk thuis te bieden, en dan alleen waar echt nodig. Het aantal thuiswonende ouderen met een zorgvraag zal naar verwachting harder groeien dan het aantal ouderen in zorgcentra. Dit betekent dat de druk op de thuiszorg zal toenemen, tenzij we anders gaan kijken, denken en doen. Een aantal ouderenzorgorganisaties in West-Brabant heeft het initiatief genomen om gezamenlijk het concept Community Care in te voeren, gebaseerd op de ervaringen in Dongen. Met als doel: meer mensen vertrouwd en fijn langer thuis laten wonen. 

Project Hoge Vucht

In het hart van de wijk Hoge Vucht (Breda) staat verpleeghuis Vuchterhage. Het heeft een sterke wijkfunctie. Vele wijkbewoners zijn er vrijwilliger, ouderen uit de wijk zien elkaar op het ontmoetingsplein, jongeren lopen er stage en menig wijkbewoner wil als de tijd daar is hier de laatste levensfase doorbrengen. In de directe nabijheid van Vuchterhage staan een 10-tal flats in de Brussel- Roeselarestraat waar voornamelijk 70plussers wonen. De locatie staat aan de vooravond van nieuwbouw. We willen deze bouwopgave benutten om ook zorgzame buurt te creëren.

Overige actielijnen