Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Programma ZOHRA

Inleiding

Er is een groeiend aantal oudere cliënten dat beroep doet op zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd is er een fors en oplopend tekort aan zorgprofessionals. Vanuit het perspectief van leren en opleiden is de urgentie groot dat zorg en onderwijs samen optrekken om tot een vernieuwde samenwerking en praktijkgerichte inrichting van het onderwijs te komen, als één van de antwoorden om de genoemde ontwikkelingen het hoofd te bieden. In de regio West -Brabant willen de VV&T –organisaties daarom samen met Curio en Avans bouwen aan vernieuwing van het onderwijs. Daarmee willen zij bijdragen aan het opleiden van gekwalificeerde zorgprofessionals voor voldoende instroom en behoud van zorgprofessionals voor de zorg voor nu en in de toekomst. Hiertoe is het programma Radicale Onderwijsvernieuwing opgezet, dat onder de naam Z.O.H.R.A. (Zorg Onderwijs Herontwerp: Radicaal Anders) op 21 november 2022 officieel is gestart.

Doel

ZOHRA heeft als doel om in co-creatie tussen zorg en onderwijs op een innovatieve manier het zorgonderwijs van de toekomst te ontwikkelen.

Aanpak

De aanpak kenmerkt zich door co-creatie tussen zorg en onderwijs met een innovatieve benadering waarin perspectieven van buiten worden vertaald en meegenomen in het ontwikkelen van aansprekend zorgonderwijs. Inhoudelijk bestaat de aanpak uit drie hoofdfasen met als beoogde uitkomst:

  1. De bestaande visies van zorg en onderwijs vertalen naar impact op de stakeholders & formulering van ontwerpvragen voor fase 2.

  2. Aan de hand van ontwerpvragen nieuwe onderwijsconcepten ontwikkelen in co-creatie met experts & stakeholders.

  3. Pilots van nieuwe onderwijsconcepten in praktijk toetsen: wat werkt, wat werk niet? Deze fase wordt afgerond met een advies voor vervolg.

Ook worden Inspiratiesessie(s) georganiseerd voor alle deelnemende zorgorganisaties en onderwijsinstellingen binnen West-Brabant om hen mee te nemen, te informeren en de uitnodiging om mee te leren met het programma.

Behaalde resultaten 2023

Het plan van aanpak is uitgevoerd langs drie fasen met de volgende resultaten:

1. Er is een gedeelde ZOHRA-visie geformuleerd, namelijk:

  • Voor werken in de zorg 2030: Samen leven toevoegen aan de dagen; trots bijdragen aan en groeien in een team.

  • En wat dit betekent voor het onderwijs: Een bloeiende gemeenschap, opleidingen die verleiden om te groeien in de zorg.

2. Er zijn verschillende concepten voor nieuw onderwijs ontwikkeld in co-creatie met betrokkenen en experts buiten de zorg.

3. Het ZOHRA-gedachtegoed is uitgewerkt en getoetst aan de praktijk. Dit gedachtegoed bevat vijf kernpunten:

• De wijk staat centraal, i.p.v. de instelling.

• Eén zorg(zame) gemeenschap, zonder hokjes.

• Samen leven toevoegen aan de dagen, i.p.v. andersom.

• Verleiden om te leren, werken, groeien in de zorg.

• Eén waaier met modules/aanbod voor alle doelgroepen.

In juni vond een inspiratiesessie plaats voor alle deelnemende zorgorganisaties en onderwijsinstellingen binnen West-Brabant. Doel was hen te informeren, te betrekken en de mogelijkheid te geven om mee te leren met het programma.

Acties en beoogde resultaten (en eventuele effecten) 2024

Een plan opstellen voor de realisatiefase van ZOHRA, bestaande uit drie sporen:

• Start: het uitvoeren van een pilot in de wijk Slotjes in Oosterhout.

• Onderwijsaanbod: het ontwikkelen van het onderwijsaanbod voor alle doelgroepen.

• Strategie: het verder uitwerken en tot leven brengen van het ZOHRA ‘narratief’, inclusief duurzame verankering.

• Inspiratiesessie(s) organiseren voor deelnemende zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en andere belangrijke stakeholders binnen (en mogelijk buiten) West-Brabant. Om hen te informeren, te betrekken en de mogelijkheid te geven om mee te leren met het programma.

Deelnemende organisaties  

Zorg: Surplus, Thebe en Mijzo

Onderwijs: Curio en Avans

Regionaal: Transvorm

Meer info en contact

ZOHRA kun je volgen op deze LinkedInpagina en op Instagram: @project_zohra

Carlijn Nelis, programmamanager onderwijsvernieuwing West-Brabant, c.nelis@c3am.nl, telefoon 06-24901149.