Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Anders Werken in de Zorg West-Brabant

Doel

Door het sneller en beter inzetten van zorgtechnologie en/of consumententechnologie zijn ouderen zelfredzamer en neemt hun zorgvraag af. Daarbij bieden we dezelfde of liever nog betere kwaliteit van zorg. Dit doen we ‘digitaal tenzij’. De inzet van technologie is geen doel an sich, maar een middel om bovenstaande ambitie te realiseren. Dit doen we aan de hand van een aantal doelen.

We zijn onderdeel van de landelijke beweging Anders Werken in de Zorg, een platform waar we met andere zorgorganisaties in het land kennis delen op het gebied van de implementatie van zorgtechnologie. Het idee is simpel: deelnemende zorgorganisaties in een regio kiezen samen kansrijke innovaties voor de ouderenzorg uit, testen die eerst op kleine schaal en voeren ze daarna op grote schaal in. Daarbij leren we van elkaars ervaringen én kijken we of de innovatie het gewenste effect oplevert.

Resultaten in 2023

We werkten aan het verminderen van ‘fysieke belasting door onder andere het testen van Exoskelet en elpsoq. Daarnaast is Skincair, het 3D medisch hoeslaken, geïmplementeerd. Aan het bevorderen van zelfredzaamheid en langer zelfstandig thuis wonen, werkten we onder andere door het testen van Wolk Short en Nobi. Daarnaast implementeerden we de medicijndispenser en VR/Into D’mentia. Voor het verbeteren van de nachtzorg werkten we met de Momo Medical. We zorgden voor een ruime opschaling van de bedsensor. Daarnaast maakten we een implementatietoolkit. Deze toolkit maakt niet alleen opschalen binnen de eigen organisatie makkelijker, maar ook nieuwe organisaties kunnen een vliegende start maken. Een zeer belangrijke stap in het vastleggen en verstevigen van de aanwezige kennis in de regio! De resultaten en de eindrapportages van 2023 zijn begin februari gepubliceerd, mede opgesteld in samenwerking met Vilans. De infographic met resultaten van 2023 is hier te vinden. Samen met de regio Midden- Brabant en ICWB zijn drie raamovereenkomsten beschikbaar gesteld t.b.v. het gezamenlijk inkopen van zorgtechnologie. Anders Werken in Zorg-deelnemers kunnen zo het inkoopproces sneller doorlopen.

  • 1. Momo Medical/Momo Bedsense

  • 2. Vitavanti/Medido

  • 3. Essity/Tena

Na de kick-off van het project ‘Data’ is de werkgroep Datamanagement geformeerd. Er ligt nu een voorstel in de vorm van een meersporenbeleid, in 2024 gaan zowel de regio Middenals West-Brabant hiermee aan de slag. Hoofddoel is het regionaal implementeren van KIK-V en het ontwikkelen van een regionale visie, strategie en uitgangspunten over infrastructuur. Belangrijk is dat de analyse op basis van data antwoord kan geven op verantwoordingsvragen. Evenals de onderzoeks- en innovatievragen ten aanzien van het AWIZ-programma. februari 2024 start fase 1.

• Onder de noemer ‘Gewoon Samen Doen’ is de leercommunity doorontwikkeld. In 2023 vonden drie regionale bijeenkomsten plaats met steeds ruim 50 deelnemers. Digicoaches, leidinggevenden, projectleiders, adviseurs etc. delen kennis, doen inspiratie op bij elkaar en bij externe sprekers en leren zo van elkaar om innovaties nog beter in praktijk te brengen.

• We boden ook dit jaar de training ‘Leidinggegeven aan Digitalisering’ aan en maakten een fieldtrip naar de Zorg & ICT beurs.

• Trots zijn we op de lancering van de Anders Werken in de Zorg Podcast. Iedere twee weken vertellen enthousiaste verschilmakers uit de regio West-Brabant over hun Anders Werken in de Zorg-projecten. Via eze korte kennissnacks leggen we onze kennis vast en delen we het op een leuke en gemakkelijke manier door de hele regio. Gemiddeld luisteren er meer dan 100 mensen per aflevering!

• We besteedden aandacht aan de innovatievolwassenheid van organisaties: het vermogen van organisaties om aan de slag te kunnen met innovatie. Middels een organisatiescan en een leergang gingen de organisaties aan de slag.

Uitdagingen werden blootgelegd, hulpvragen werden gesteld, tips en tricks om tot goede interventies te komen werden uitgewisseld.

• Gedurende zowel de implementatietrajecten als de leergang zijn de organisaties ondersteund door twee regionaal implementatiecoaches.

Doelen 2024

In 2024 vervolgen we de innovaties en doorontwikkeling.

Meer informatie en contact

Maud van Riel, Maud van Riel

www.anderswerkenindezorg.nl