Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Regionale Inzet Tijdelijke Zorg (RITZ)

Doel

Gezien de dubbele vergrijzing waar de ouderenzorg mee te maken heeft, wordt het de komende jaren steeds belangrijker het potentieel van zorgmedewerkers zoveel mogelijk te benutten. Dit betekent dat de zorg anders georganiseerd moet worden. Dit kan door samen te werken en gebruik te maken van de capaciteit die regionaal beschikbaar is.

"Het werken op een andere locatie is mij goed bevallen. Zeker voor herhaling vatbaar!"

Inhoud

RITZ staat voor Regionale Inzet Tijdelijke Zorg. Het is een unieke samenwerking tussen zorgorganisaties Thebe, De Wever, Mijzo en St. Franciscus op het gebied van personele inzet. Met de tijdelijke inzet van collega’s bij een andere locatie of organisatie in de regio kunnen openstaande diensten in het rooster worden ingevuld en ‘ritzen’ we als het ware de roosters dicht. Daarnaast is het een laagdrempelige manier om een kijkje te nemen in de keuken van de buren en zo met nieuwe ideeën en inspiratie terug te gaan naar het eigen team. Het biedt de voordelen van een vast contract en tegelijk de flexibiliteit waar veel medewerkers naar op zoek zijn. Zorgorganisaties willen hiermee bijdragen aan een hogere medewerkerstevredenheid en het personeel voor de zorg behouden.

RITZ werkt met een digitaal platform, waarin planners diensten uitzetten die ze via de normale route niet ingevuld krijgen. Via een app ziet de medewerker, op basis van zijn of haar functieniveau, welke openstaande diensten beschikbaar zijn. Hij of zij kan zich via de app eenvoudig inschrijven voor één of meerdere diensten. Medewerkers zijn vrij om te kiezen óf ze extra willen werken, waar, wanneer en hoe vaak. Er is geen verplichting voor een minimaal aantal uren.

Resultaat

In 2021 is het platform ingericht en getest. Sinds begin 2022 worden diensten ingevuld, tot grote tevredenheid van medewerkers en de teams waar zij ingezet zijn. Tegelijkertijd belemmert de arbeidsmarktkrapte en het hoge ziekteverzuim het vaker ‘gluren bij de buren’ en zien we een noodzaak ons te herbezinnen op het regionaal werkgeverschap en onze relatie met zzp’rs. Bestuurders richten zich in de tweede helft van 2022 daarom op een vergelijking van de initiatieven in het land en een herijkte strategie, waar RITZ onderdeel van is.

Meer informatie en contact

Monique Cooijman, Monique.Cooijman@thebe.nl