Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Nieuwe werkwijze zwachtelen

Geplaatst op 02/07/2024

Na de succesvolle implementatie en ervaring met de sprint oogdruppelen en steunkousen, is nu de werkwijze rondom zwachtelen opnieuw vormgegeven. Er is gekozen voor zwachtelen omdat dit naadloos aansluit op de nieuwe werkwijze steunkousen. Per jaar worden in Nederland 24.000 mensen gezwachteld in de acute fase. In andere regio’s hebben organisaties ervaringen opgedaan met een efficiëntere aanpak. Reden genoeg om ook in onze regio het proces kritisch te bekijken. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de professionals. In de nieuwe klantreis zwachtelen zijn de knelpunten die de professionals in de praktijk ervaren aangepakt en omgezet in een verfijnde en verbeterde manier van werken.

𝗗𝗼𝗲𝗹𝗴𝗿𝗼𝗲𝗽
De nieuwe klantreis richt zich op mensen die thuis wonen, met oedeem in de benen, zonder wonden en met een indicatie voor oedeemreductie. Later zullen we de doelgroep gaan verbreden.

𝗞𝗻𝗲𝗹𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗻
Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze ontdekten we verschillende knelpunten zoals;

 •  De arts kiest niet altijd het meest passende product;

 • Risico op ongeplande bezoeken, door afzakken/ losraken van zwachtels;

 • Zwachtelen kost veel tijd en is fysiek intensief;

 • Therapietrouw van de cliënten is laag, door onvoldoende kennis over het doel van het zwachtelen;

 • Leefstijladviezen worden onvoldoende besproken;

 • Door niet of niet nauwkeurig meten is er kans op te lang/ te kort zwachtelen;

 • Steunkousen na zwachtelen zijn niet altijd nodig, maar worden wél vaak automatisch ingezet.

Verfijning klantreis
In de nieuwe klantreis zijn de knelpunten aangepakt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er komt een duidelijke opdracht van de arts richting de wijkverpleging;

 • De arts overweegt wat de vervolgstap na zwachtelen is. Dat is niet altijd steunkousen;

 • De wijkverpleging bepaalt het zwachtelproduct en bestelt dit;

 • Er zijn twee voorkeursproducten voor het zwachtelen; Juxtalite (klittenbandzwachtel) en UrgoK2. De Juxtalites worden op voorraad gelegd bij de wijkteams;

 • Er komt duidelijke informatie richting de cliënt over het doel van het zwachtelen, het proces en ook leefstijladviezen;

 • Er komt een uniforme wijze meten wat betreft de wijze en de frequentie;

 • Compressietherapeut en waar nodig ergotherapeut worden eerder ingeschakeld.

Implementatie
Om deze nieuwe werkwijze goed te implementeren vonden er eind juni informatiebijeenkomsten en Webinars plaats waarin de klantreis is uitgelegd. Deze zijn goed bezocht en de eerste reacties waren enthousiast. Het Webinar is hier terug te kijken.

Er zijn verschillende voorlichtings- en communicatiemiddelen ontwikkeld om deze nieuwe klantreis te ondersteunen. Deze zijn verzameld in een toolbox voor professionals en een toolbox voor cliënten.

Scholing
Om te kunnen werken met twee voorkeursproducten – UrgoK2 en Juxtalite – bieden we in augustus en september regionale scholingen aan. Vanuit elk wijkteam kunnen 1 of 2 (wijk)verpleegkundigen hieraan deelnemen. Deze professionals kunnen vervolgens hun collega’s instrueren over het gebruik van deze zwachtelproducten. De wijkteams ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Wees een ambassadeur!
We roepen iedereen op om met de nieuwe werkwijze aan de slag te gaan. Bekijk het Webinar, bekijk de nieuwe klantreis en de overige materialen op:

Toolbox voor professionals

Toolbox voor cliënten

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Ellen Struijcken (e.struijcken@zmbr.nl). Lees hier meer over de sprints.