Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Jaaroverzicht 2021

Geplaatst op 25/02/2022

Het Ministerie van VWS heeft in 2018 regionale transitiemiddelen beschikbaar gesteld voor het oplossen van problemen bij de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuizen. Bestuurders van vijftien VVT-organisaties in de zorgkantoorregio West-Brabant hebben zich destijds samen met zorgkantoor CZ verenigd. In een convenant hebben zij een aantal samenwerkingsafspraken vastgelegd. In 18 regionale projecten is ervaring opgedaan met het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het werven en behouden van personeel en het stimuleren van sociale en technologische innovatie.

De periode van regionale transitiemiddelen is eind 2021 ten einde gekomen. De samenwerking tussen de VVT-organisaties gaat echter onverminderd door. Werkelijke innovatie kan immers alleen in gezamenlijkheid tot stand komen. Alhoewel COVID de voortgang binnen de projecten heeft bemoeilijkt, zijn ook in 2021 mooie resultaten bereikt.

In 2022 continueren we een aantal lopende projecten met het oog op borging en opschaling en we starten nieuwe projecten om de actielijnen uit de regiovisie een boost te geven.

Hieronder kunt u het jaaroverzicht 2021 downloaden. In dit overzicht hebben we de resultaten van de lopende projecten samengevat.

Jaaroverzicht 2021