Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Elf organisaties in West-Brabant gaan samenwerking aan voor opleiding tot GZ-psycholoog

Geplaatst op 25/05/2023

TOP-opleidingsplaatsen heeft goedkeuring gegeven aan het samenwerkingsverband van de elf organisaties voor het gezamenlijk opleiden van GZ-psychologen. Het gaat om een sectoroverstijgend initiatief met organisaties uit de ouderenzorg, de revalidatiezorg, de gehandicaptenzorg, de GGZ en vrijgevestigde praktijken. De deelnemende organisaties zijn: 4MB, Avoord, Changes GGZ, De Marq, Groenhuysen, Psychologenpraktijk Oosterhout, Psychologenpraktijk Zevenbergen, SDW Zorg, Sovak, Surplus en TanteLouise.

GZ-psychologen
Het uitgangspunt van de samenwerking is te zorgen voor voldoende opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Daarnaast is het optimaal benutten van elkaars expertise een belangrijke drijfveer.

Bevorderen van de samenwerking in de regio
Vanwege de toegenomen complexiteit van de zorg is er een groeiende behoefte aan GZ-psychologen. Opleiden in samenwerkingsverband wordt daarom steeds belangrijker. Niet alleen wordt zo een brede opleiding tot GZ-psycholoog gegarandeerd, maar het bevordert ook de samenwerking binnen de regio. De aangesloten organisaties uit de ouderenzorg hadden al een gezamenlijke ambitie om de regionale medische behandelcapaciteit te optimaliseren. Vanuit dit initiatief is de samenwerking gezocht met organisaties uit andere sectoren. Door samen op te leiden kunnen ook kleine praktijkopleidingsinstellingen die niet aan alle eisen voldoen om zelfstandig te kunnen opleiden, samenwerken met een praktijkopleidingsinstelling die wel aan alle eisen voldoet en over voldoende mogelijkheden beschikt.