Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Projecten community care in Etten-Leur en Oosterhout

Geplaatst op 13/11/2023

Kijken naar wat wél kan
Community care betekent dat mensen ondersteuning krijgen vanuit hun eigen sociale netwerk. Met de hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers kan men zich zoveel mogelijk zelf redden. Vanuit het project community care stimuleren we de samenredzaamheid. Hulp en ondersteuning van de omgeving blijft altijd noodzakelijk. Iedereen moet daarin zijn of haar rol pakken en kijken wat hij of zij kan doen. We kijken vanuit de blik van wat nodig is en niet van waar heeft iemand recht op. Een zorgzame samenleving is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Wat houdt het project community care in?
Een burger uit de gemeente en deelnemer aan het project krijgt een vast aanspreekpunt, de leefcoach. Op basis van de behoeften aan zorg en ondersteuning stelt de leefcoach met deze cliënt en zijn of haar naasten een ondersteuningsplan op. Samen bekijken zij eerst wat vanuit de omgeving gedaan kan worden. Mensen vinden het meestal lastig om anderen om hulp te vragen. De leefcoach ondersteunt hierbij. Vaak zien we dat een cliënt die op een bepaald vlak hulp nodig heeft, op een ander vlak zelf hulp kan bieden. Het is belangrijk daar het gesprek over aan te gaan. Vervolgens bekijkt de leefcoach met de cliënt welke ondersteuning vanuit de formele zorg nodig is.

Mensen verschillen van elkaar. Zo verschillen ouderen in hun mogelijkheden om hun leven zelf vorm te geven, in hun netwerk, in hun vaardigheden om gebruik te maken van digitale toepassingen en hun financiële mogelijkheden. Wat mensen wel gemeen hebben, is dat ze zo lang mogelijk zelfstandig willen zijn, regie willen houden op hun eigen leven en willen wonen op een plek waar ze zich thuis voelen.

Wat levert community care op?
De leefcoach voert (waar mogelijk) het gesprek mét de cliënt in plaats van over de cliënt, die daardoor zelf de regie houdt. Voor naasten is het prettig om één aanspreekpunt te hebben. Dat geeft het vertrouwen dat de zorg en ondersteuning snel geregeld kunnen worden als dat nodig is. Door op deze wijze te werken, hebben we de wensen en behoeften van de ouderen goed in beeld en versterken en benutten we de kracht van hun sociale, informele netwerken. De leefcoach kijkt domein- en sectoroverstijgend met de cliënt mee om de zorg te organiseren en kan met een brede blik de situatie begeleiden. Dit samenspel maakt het voor de cliënt mogelijk om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. In zowel Etten-Leur als Oosterhout gaan we aan de slag met twee leefcoaches.