Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Presentatie BuurtBox in Roosendaal Oud West

Geplaatst op 13/11/2023

De vragen die hier centraal staan zijn:

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen langer gezond thuis kunnen wonen en wat kan de gemeenschap daarin betekenen?

  • Hoe zet je de buurt in om samen te zorgen voor elkaar?

In deze context is het project ‘een zorgzame buurt’ ontstaan. Iedereen doet mee en levert zijn bijdrage in de wijk waar men woont. Het doel van dit project is om het informele netwerk zo groot en sterk mogelijk te maken en het formele netwerk te beperken tot het hoogst noodzakelijke. Een van de uitkomsten  is de ontwikkeling van de Buurtbox samen met We are Social rebels. Zij strijden voor een samenleving waarin iedereen op zijn eigen wijze meedraait. Een samenleving waar mensen centraal staan en waaraan ze met hun eigen talenten bijdragen. Het project ‘Buurtwoongroep’ van We Are Social Rebel was de inspiratie voor de ontwikkeling van een buurtwerkgroep waaruit   de Buurtbox is ontstaan

Zorgzame samenleving West Brabant
Het doel is uiteindelijk een zorgzame samenleving creëren. Uit onderzoek is gebleken dat dit bijdraagt aan welzijn, gezondheid en woongeluk. Daarbij is gebleken dat wanneer het informele netwerk in de buurt groot en sterk is mensen het formele (zorg)netwerk minder snel inzetten. We creëren met dit project ook bewustwording dat niet alles in een formeel netwerk opgelost hoeft te worden.

Het afgelopen jaar hebben we de buurtbewoners in Oud West ondersteund om zelf aan de slag te gaan met hun zorgzame buurt. Het resultaat? Een zelfstandig draaiende BuurtWerkGroep met 10 bewoners die zich inzetten voor jong en oud om de buurt zorgzamer te maken. Hun inzet, onze begeleiding en de creatieve werkmethodes hebben geleid tot de BuurtBox.

 De eerste bevindingen
Danny Garland is projectleider en vertelt: “In de Buurtbox wordt gewerkt met diverse methodieken die helpen om in een aantal stappen een buurtwerkgroep op te zetten. Met behulp van de buurtwerkgroep worden  inwoners meer bewust van hun collectief eigenaarschap en regie om de buurt zelf zorgzamer te maken.  In de box zit een routekaart, een map met diverse methodieken en stappen welke gevolgd kunnen worden en een overzicht met tips en tops om van een zorgzame buurt een succes te maken. De opzet van de buurtwerkgroep wordt ondersteund en gefaciliteerd vanuit  zorg, wonen en welzijn maar de motivatie om dit te doen en daar zelfstandig mee aan de slag te gaan dient vanuit de bewoners in de buurt zelf te komen. Eigenaarschap, eigen regie en zelf verantwoordelijkheid nemen over hoe je zelf langer thuis kan wonen staan centraal. Denk aan elkaar groeten, ontmoeten, activiteiten voor en door bewoners, zorgen voor de juiste informatie in de buurt en de  samenwerking opzoeken als er een vraag is voor wonen, zorg en welzijn waarbij een professional gewenst is.

Het is de bedoeling door de Buurtbox telkens opnieuw in te zetten  dat we hem steeds uitbreiden en aanvullen met nieuwe methodieken en stappen om zo inwoners bewust te maken van hun eigen rol over langer thuis wonen. We zijn bewust dat de box één van de manieren is om mensen in een buurt collectief bewust te maken  van het creëren van zorgzame samenleving. Vragen die we daarbij stellen zijn: Wat willen bewoners zelf? Op welke manier willen ze dat doen en hoe zien ze dat voor zich? De Buurtbox kan dan een heel mooi middel zijn om te gebruiken in dit proces.

Het doel is om een buurt collectief klaar te maken voor de toekomst waarin we allemaal langer thuis wonen, minder zorg beschikbaar is en we onze eigen verantwoordelijkheid en regie moeten nemen hoe hier mee om te gaan in onze eigen buurt.  Een collectieve gemeenschap in de buurt geeft kracht aan een community, zorgt voor wederkerigheid waardoor we meer zorg kunnen bieden met minder mensen.”

Op naar de volgende gemeente!
Na Roosendaal staat de volgende gemeente klaar om met de Buurtbox aan de slag te gaan, namelijk de gemeente Drimmelen. In het dorp Made wordt gekeken of we de Buurtbox ook kunnen inzetten bij het creëren van een dorpwerkgroep en of de stappen dan hetzelfde zijn of dat we nieuwe ontdekkingen doen die weer een aanvulling zijn voor de box.  De Wijngaerd is opdrachtgever in dit project en werkt nauw samen met de Gemeente Drimmelen, Woonvizier en Surplus.

Train de trainer
Naast de inzet van de Buurtbox in het dorp Made , wordt ook met de gemeente Drimmelen gesproken over de inzet van  een train de trainer programma zodat na Made de gemeente zelf verder aan de slag kan met andere buurten, wijken en dorpen om deze ‘zorgzamer’ te maken. Door dit train de trainer concept te ontwikkelen kunnen straks ook andere gemeenten de methodiek leren en hoe ze de box binnen hun eigen gemeente in kunnen zetten. Op deze manier wordt de Buurtbox op een goede manier geïmplementeerd in iedere gemeente die dat wil en kunnen zij de opdracht aan de zorg-, woon- en welzijnpartijen geven om de zorgzame buurten vorm te geven.

En zoals eerder al gezegd: De zorgzame buurt kan alleen gerealiseerd worden als de intentie, motivatie en energie vanuit de inwoners zelf komt. Wij zijn slechts facilitators. De kunst is om inwoners zelf bewust te maken van hun rol in deze gehele transitie en hoe zij kunnen bijdragen aan een fijn lang leven in hun eigen huis in hun eigen buurt.

Meer weten?
Ben jij een zorgorganisatie binnen transitietafel West-Brabant of Midden-Brabant en wil je meer informatie over het creëren van een zorgzame buurt met behulp van de Buurtbox? Dan kun je contact opnemen met projectleider Zorgzame Samenleving West-Brabant, Danny Garland via danny.garland@wijzijn.nl.