Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 2: Stimuleren van community care

Langer thuis wonen is het uitgangspunt. Iedereen doet mee en levert een bijdrage. Eigenaarschap en autonomie van de cliënt zijn leidend bij het organiseren van de zorg. De cliënt en het netwerk organiseren die zorg die nodig is. Zij leveren een actieve bijdrage aan de gemeenschap. De opdracht voor ouderenzorgorganisaties hierin: het vervullen van een regierol, het mee organiseren en de burger helpen de zorg zo lang mogelijk thuis te organiseren. 

  • Ouderen en mantelzorgers nemen en krijgen regie over de eigen gezondheidsgegevens en het zorgproces.

  • We ondersteunen de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.

  • We organiseren educatie van de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van dementie en netwerkversterking.

  • We dragen samen met gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties zorg voor passende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis.

Projecten

Project Radicale Vernieuwing

Het doel van dit project is om meer fundamenteel te kijken naar het verbeteren van de verpleeghuiszorg, verder dan het ontwikkelen van best practices. We pakken het veelal beheersmatige fundament aan waarop de zorg gestoeld is. Door de relatie tussen bewoner, naasten en zorgverlener centraal de stellen. Het accent ligt op sociale innovatie. 

Op dit moment organiseren we in samenwerking met BUas een masterclass Vernieuwend Leiderschap voor professionals, adviseurs en managers die met vernieuwingsvraagstukken aan de slag zijn. In een expeditie van vijf masterclasses laten we zien hoe we via het versterken van de menselijke verbindingen organisaties wendbaar kunnen maken. 

Overige actielijnen